15. Kongres farmakologa Srbije i 5. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem

Vrnjačka Banja Vrnjačka Banja, Serbia

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Srpskog farmakološkog društva (SFD), održaće se u Vrnjačkoj Banji, 14.-16.09.2023. pod nazivom: 15. Kongres farmakologa Srbije i 5. Kongres kliničke farmakologije Srbije.   Registrujte se na ovaj događaj! Domestic currency: 325950050000200792 IBAN: RS35325960150000201063 SWIFT address: OTPVRS22 OTP Bank Belgrade/Serbia CD Travel Telephone: +381 11 3618 166 Email: office@cdtravel.rs