Sednica Srpskog farmakološkog društva, mart 2023

17.03.2023. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu, održan je sastanak Predsedništva Srpskog farmakološkog društva, a potom i redovna sednica Srpskog farmakološkog društva. Društvu su se, nakon održanih pristupnih predavanja, priključila tri nova člana – Doc. dr Radica Živković Zarić, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu; Doc. dr Milan Stoiljković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu i Doc. dr Dane Krtinić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu.