Sednica Srpskog farmakološkog društva, februar 2024

23.02.2024. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, održan je sastanak Predsedništva Srpskog farmakološkog društva, a potom i redovna sednica Srpskog farmakološkog društva. Društvu su se, nakon održanih pristupnih predavanja, priključila dva nova člana – Doc. dr Ana Tomas Petrović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Asist. dr Nikola Martić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Kongres Vrnjačka Banja – post kongres

Sa zadovoljstvom ističemo uspešan završetak 15. Kongresa Farmakologa Srbije i 5. Kongresa Kliničke Farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem. Ovaj značajan događaj okupio je preko 150 učesnika, pružajući platformu za razmenu ideja, stručnih znanja i najnovijih dostignuća u oblasti kako bazične tako i kliničke farmakologije.