JAVNI POZIV ZA DODELjIVANjE NAGRADE „PROFESOR VLADISLAV VARAGIĆ“

Srpsko farmakološko društvo (SFD) raspisuje konkurs za nagradu koja nosi ime profesora Vladislava Varagića (u daljem tekstu – Nagrada). Ovo priznanje ima za cilj da podstakne kreativnost, istraživački duh i ljubav prema nauci koje je negovao i nesebično prenosio na mlađe profesor Varagić tokom svoje plodne, dugogodišnje karijere. Nagrada se dodeljuje za izuzetne rezultate postignute u naučno-istraživačkom radu tokom poslednjih deset godina, a namenjena je istraživačima, članovima SFD koji su mlađi od 40 godina. Nagrada se dodeljuje u vidu Diplome.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju članovi Društva, pri čemu svaki predlog mora da ima podršku od najmanje pet članova. Predlozi za Nagradu dostavljaju se u pisanoj formi. Moraju biti detaljno obrazloženi i sadržati kratku biografiju i bibliografiju, kao i podatke o istaknutim rezultatima kandidata. Rezultati mogu biti ostvareni u zemlji i inostranstvu i mogu se sastojati od publikacija u renomiranim časopisima i monografijama, kao i uspešno realizovanih projekata i patenata. Takođe, uzima se u obzir i mentorski rad sa mlađim saradnicima. Izbor kandidata vrši komisija SFD, posebno imenovana za tu svrhu, a koristeći važeće kriterijume za vrednovanje naučno- istraživačkih radova u Republici Srbiji.

Svečana dodela Diplome biće organizovana tokom trajanja 15. Kongresa farmakologa Srbije i 5. Kongresa kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem koji će biti održani u Vrnjačkoj Banji od 14. do. 16 septembra 2023. godine. Dobitnik Nagrade u obavezi je da na svečanosti uručenja nagrade održi predavanje u kome će predstaviti rezultate svojih istraživanja.

Predlog kandidata za Nagradu treba dostaviti do 1. septembra 2023. godine na adresu Društva:
SRPSKO FARMAKOLOŠKO DRUŠTVO
srpskofarmakoloskodrustvo@gmail.com
Sa naznakom u nazivu e-maila: NAGRADA „PROFESOR VLADISLAV VARAGIĆ“