Kongres Vrnjačka Banja – post kongres

Sa zadovoljstvom ističemo uspešan završetak 15. Kongresa Farmakologa Srbije i 5. Kongresa Kliničke Farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem. Ovaj značajan događaj okupio je preko 150 učesnika, pružajući platformu za razmenu ideja, stručnih znanja i najnovijih dostignuća u oblasti kako bazične tako i kliničke farmakologije.
Tokom kongresa, istaknute su brojne savremene teme od interesa lekarima primarnog, sekundarnog i tercijalnog nivoa, svih specijalnosti. Predavanja, panel diskusije i radionice bavile su se aktuelnim istraživanjima, inovativnim terapijskim pristupima, kao i izazovima u svakodnevnoj praksi. Poseban naglasak stavljen je na interdisciplinarnu saradnju i primenu farmakoloških saznanja u kliničkoj praksi radi unapređenja zdravlja pacijenata.
Učesnici su imali priliku da prisustvuju izlaganjima renomiranih stručnjaka iz različitih oblasti, što je omogućilo razmenu iskustava i stvaranje novih profesionalnih veza.
Važno je istaći da je kongres pružio i platformu za mlade istraživače i studente da prezentuju svoje radove, što je doprinelo podsticanju novih ideja i inspiraciji za buduće projekte.
Nagrada „Prof. Vladislav Varagić“ za izuzetne rezultate postignute u naučno-istraživačkom radu tokom poslednjih deset godina dodeljena je Doc.dr Dragani Srebro, dok je nagrada za najbolji poster izložen ka kongresu pripala Asist. dr Nikoli Martiću.
Sveukupno, 15. Kongres Farmakologa Srbije i 5. Kongres Kliničke Farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem bio je uspešan događaj, koji doprinosi daljem kontinuiranom razvoju farmakologije kako u oblasti istraživanja tako i u oblasti kliničke prakse.
Zahvaljujemo svim učesnicima, predavačima, organizatorima i sponzorima na njihovom doprinosu i angažmanu, te se radujemo budućim susretima i saradnji.