Sednica Srpskog farmakološkog društva, februar 2024

23.02.2024. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, održan je sastanak Predsedništva Srpskog farmakološkog društva, a potom i redovna sednica Srpskog farmakološkog društva. Društvu su se, nakon održanih pristupnih predavanja, priključila dva nova člana – Doc. dr Ana Tomas Petrović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Asist. dr Nikola Martić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.