15. Kongres farmakologa Srbije i 5. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem

15. Kongres farmakologa Srbije i 5. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Srpskog farmakološkog društva (SFD), održaće se u Vrnjačkoj Banji, 14.-16.09.2023. pod nazivom: …

15. Kongres farmakologa Srbije i 5. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem Read More »